Na rozhraní obcí Průhonice a Čestlice najdete asi nejviditělnjší případ dopravního značení, které se tak trochu "zbláznilo". Jeden z výjezdů z kruhového objezdu tu totiž končí přímo v louce. Dopravní značka C04a "přikázaný směr objíždění vlevo" posílá řidiče na trávu.

„Naštěstí“ je na straně ještě značka zákazu vjezdu. "V projektu je vidět, že u obou křižovatek, je umístěna zábrana proti vjezdu, jestli tam dnes je skutečně fyzicky osazena nevím, to by měl vědět správce komunikace, nebo obce," říká Martina Vápeníková, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Zábrana proti vjezdu na místě není. Nechybí tu ale ještě další značky. Směrem od louky tu totiž na kruhový objezd upozonuje značka C01 (krihový objezd) a "dej přednost v jízdě." Jsou však v místě, z kterého dnes po silnici nikdo na kruhový objezd evidentně vjet nemůže. Značky ovšem odpovídají projektu (viz fotogalerie).

 

"Tyto okružní křižovatky jsou postaveny v rámci investic obcí Nupaky a Čestlice. Dle informací, které mám k dispozici, valnou většinu potřebných financí poskytly developerské společnosti, které mají na přilehlých  pozemcích nějaké budoucí zájmy. Z tohoto důvodu byly tyto fragmety komunikací postaveny. V budoucnosti zde budou napojeny místní komunikace vedoucí do skladových, nebo výrobních areálů," vysvětluje Vápeníková.

Mluvčí dodává, že osazení dopravního značení podléhá schvalování policie a místně příslušného odboru dopravy. "Obecně je možno osadit dopravní značení pro budoucí komunikaci, ale toto by mělo být minimálně přeškrtnuto, lépe zakryto," upozorňuje. Značky u Exitu 8 ale zakryté nejsou.

Podívejte se do fotogalerie na dopravní značení, které občas v řidičích vyvolává rozporuplné pocity.

Vážení čtenáři, pokud máte ve svém okolí zmatečnou (nebo vtipnou) dopravní značku, vyfoťte jí a zašlete na e-mail autora (jan.markovic@economia.cz).